พฤศจิกายน 25, 2020, 05:49:53 PM

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ ทุกคนครับ กรุณาลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อโพส ดูไฟล์แนบ และเข้าสู่บอร์ดอื่นๆ
กรุณาอย่าสมัครสมาชิกเพื่อโฆษณาเวปไซด์ หรือสินค้าใดๆ รวมถึงการเสนอขายสินค้าทุกชนิด
หากพบเห็น ทางทีมงานจะทำการตักเตือนก่อนในครั้งแรก
แต่หากยังฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าวอีกทีมงานจะดำเนินการลบสมาชิกของท่านทันทีตามข้อตกลงในการสมัครสมาชิกครับ


หลังจากลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกใหม่แล้วโปรดตัวสอบ e-mail ของคุณ หรือทดลอง log in ได้ภายใน 24 ชั่วโมงครับ
*** บางครั้ง e-mail อนุมัติอาจอยู่ใน จดหมายขยะ หรือ Spam ขอบคุณครับ

ผู้เขียน หัวข้อ: ภาษีเกณฑ์ใหม่ ในปี 2551 นี้คับ  (อ่าน 3222 ครั้ง)

ออฟไลน์ thod

 • คนไม่สำคัญ อย่างสม่ำเสมอ
 • เตรียมอนุบาล MC 27/30
 • *
 • กระทู้: 79
 • ถูกใจ: +0/-0
 • ทศพร 302/27
ภาษีเกณฑ์ใหม่ ในปี 2551 นี้คับ
« เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 11:07:59 PM »
ภาษีปี 2551 มีการเปลี่ยนแปลง มาดูกันนะ

มาตรการทางภาษีใหม่ซึ่งมีเชื่อเรียกว่า โครงการ “คืนเงินกลับกระเป๋า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ” ที่รัฐบาลได้ริเริ่มขึ้นนั้น ได้มุ่งเน้นให้เกิดการผันเงินกลับสู่กระเป๋าประชาชน เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น การเติบโตและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศ จะช่วยให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

มาตรการใหม่นี้จะมีผลกับรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2551
ผู้ได้สิทธิ์ – ประชาชนทั่วไป   สิทธิประโยชน์
1. บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ทุกคน
   เดิม รายได้สุทธิ 100,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี   
             เพิ่มเป็น รายได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี
2. ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิต   
             เดิม หักเบี้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 50,000 บาท   
             เพิ่มเป็น หักเบี้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
3. ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสำรองเลี้ยงชีพ (RMF) เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
    หรือเงินสมทบเข้ากองทุนครูโรงเรียนเอกชน   
             เดิม หักลดหย่อนหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาท   
             เพิ่มเป็น หักลดหน่อยได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
4. ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
   เดิม หักลดหย่อนหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาท
   เพิ่มเป็น หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
5. ผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการในครอบครัว
   เดิม ไม่มี   
            ใหม่ หักลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้ได้สิทธิ์ – วิสาหกิจชุมชน / เอสเอ็มอี   สิทธิประโยชน์ใหม่
6. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน   
            วิสาหกิจชุมชนที่มีรายได้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี
7. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท
   กำไรสุทธิ 150,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

 

เพื่อกระตุ้นการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8. บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่งเสิรมการประหยัดพลังงาน
   สามารถหักค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานได้เพิ่มอีก 25%
9. บริษัท หรือนิติบุคคลทั่วไปที่ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสินค้าและให้บริการ
   สามารถหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน
            ที่เหลือให้หักค่าเสื่อมราคาภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชีปกติ
10. บริษัทหรือนิติบุคคลทั่วไปที่ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   หักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี จากเดิม 10 รอบระยะเวลาบัญชี
11. เอสเอ็มอี* ที่ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่น
     (* บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน)
   สามารถหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินมาในอัตราร้อยละะ 40 ของมูลค่าต้นทุน ส่วนที่เหลือให้หักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี
            นับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา สำหรับทรัพย์สินอื่น ๆ ยังสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ 100% ของมูลค่าต้นทุนโดยมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินรวมกัน
            ต้องไม่เกิน 500,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
12. บริษัทที่ยืนคำขอจดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2551
   ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(MAI) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20% ของกำไรสุทธิ และ
             ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 25% ของกำไรสุทธิเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี
13. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยุ่แต่เดิม   
             ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(MAI) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20% ของกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท และ
             ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 25% ของกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
             สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551 - 2553
14. ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อทางการค้าหรือหากำไร   ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจาก 3% เป็น 0.1% ภายใน 1 ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
15. ผู้จดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด   ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนจาก 2% และจำนองจาก 1% เป็น 0.01%

ที่มา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 7-13 เมษายน 2551 เพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th

ออฟไลน์ เก่ง หล่ายดอย

 • The Watcher Team
 • Master Degree of MC27/30
 • ***
 • กระทู้: 11,946
 • ถูกใจ: +22/-0
 • ให้เหล้า เท่ากับแบ่ง
Re: ภาษีเกณฑ์ใหม่ ในปี 2551 นี้คับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 08:20:17 AM »
ขอบคุณครับที่นำข้อมูลแบบนี้มาแบ่งปันกัน
-10 มิตรภาพจากคนแปลกหน้า มีค่ามากกว่าลมปากจากคนคุ้นเคย

ออฟไลน์ Chat601

 • Freshman MC 27/30
 • *
 • กระทู้: 1,172
 • ถูกใจ: +0/-0
Re: ภาษีเกณฑ์ใหม่ ในปี 2551 นี้คับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 12:54:19 PM »
ขอบคุณเจ้า