Montfort 27 ของเรา > ห้องนั่งเล่น ไว้อู้ม่วน จวนหัว ประสาหมู่เฮา

วิธีเอารูปจากเวปอื่น ลงตอบในกระทู้

(1/1)

แมค ตีนดอย:
สำหรับท่านที่มีรูปใน facebook หรือเวปอื่นๆ ที่อยากจะเอาลงในกระทู้ -0030

ยกตัวอย่าง จะเอาภาพลง
http://www.aummaumma.eu/cache/foto/images/Three%20Sexy%20ladies/sayuki%20matsumoto%20-%20momoko%20tani%20-%20%20akina%20aoshima0101.jpg   

ท่าน ก็ไปที่ตอบกระทู้  ดูและ กดจะได้ข้อความด้านล่าง


[ img]  ....เอา URL มาใส่ระหว่างกลางนี้...[/img ]

[img ]http://www.aummaumma.eu/cache/foto/images/Three%20Sexy%20ladies/sayuki%20matsumoto%20-%20momoko%20tani%20-%20%20akina%20aoshima0101.jpg[/img ]
จะได้ภาพเนี้ย  -08  -0029

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version