มกราคม 28, 2021, 12:25:49 PM

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ ทุกคนครับ กรุณาลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อโพส ดูไฟล์แนบ และเข้าสู่บอร์ดอื่นๆ
กรุณาอย่าสมัครสมาชิกเพื่อโฆษณาเวปไซด์ หรือสินค้าใดๆ รวมถึงการเสนอขายสินค้าทุกชนิด
หากพบเห็น ทางทีมงานจะทำการตักเตือนก่อนในครั้งแรก
แต่หากยังฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าวอีกทีมงานจะดำเนินการลบสมาชิกของท่านทันทีตามข้อตกลงในการสมัครสมาชิกครับ


หลังจากลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกใหม่แล้วโปรดตัวสอบ e-mail ของคุณ หรือทดลอง log in ได้ภายใน 24 ชั่วโมงครับ
*** บางครั้ง e-mail อนุมัติอาจอยู่ใน จดหมายขยะ หรือ Spam ขอบคุณครับ

ผู้เขียน หัวข้อ: สัมมนาหอการค้าภาคบ่ายวันนี้เพื่อนๆที่สนใจเข้าร่วมได้นะครับ  (อ่าน 2591 ครั้ง)

ออฟไลน์ อารยะ

  • Freshman MC 27/30
  • *
  • กระทู้: 1,184
  • ถูกใจ: +0/-0
    • อารยะ ลายประวัติ (หนุ่ม) 302/27 605/30
กำหนดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2552   

ณ  โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
            วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ภาคเช้า   
    จัดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ภาคบ่าย   การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
เวลา 12.00 – 18.00 น.   ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนเข้าที่พัก และรับเอกสาร ณ โรงแรมที่พัก
เวลา 13.00 – 14.00 น.   ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนและรับเอกสาร
เวลา 14.00 – 16.30 น.   สัมมนาโดย สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
    —   ปาฐกถาเรื่อง  “ทิศทางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย” (Strategic Direction for SMEs Promotion in Thailand)

โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร

       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
    —   ปาฐกถาเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น”(Key Success Factors in SMEs  Development : Lessons  learned from Japan)

โดย MR.MUNENORI  YAMADA

      JETRO BANGKOK PRESIDENT

      (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION)
    
ภาคค่ำ   การแต่งกาย  : “ สุภาพ (ชุดผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ)”
เวลา 17.00 น.   ผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางจากโรงแรมที่พักไปสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549
เวลา 18.00 – 21.00 น.   —   งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

ณ บริเวณหอคำหลวงสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เวลา 18.00 – 19.00 น.   —   เดินชมกาดหมั้ว และชมสินค้า OTOP
เวลา 19.00 21.00 น.   —   รับประทานอาหารบรรยากาศพื้นเมือง “ขันโตก”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552
 
ภาคเช้า   การแต่งกาย : “สุภาพ (ชุดผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ)”
เวลา 07.00 – 08.00 น.   —   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เวลา 08.00 – 08.30 น.   —   เดินทางจากโรงแรมที่พัก ไปโรงแรมเลอ เมอริเดียน
เวลา 08.30 – 09.00 น.   —   ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 4

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เพื่อร่วมพิธีเปิดการสัมมนา
เวลา 09.00  น.                 พิธีเปิดการสัมมนา
        โดย  นายดุสิต นนทะนาคร         ประธานกรรมการหอการค้าไทย
                ประธานพิธีเปิดเดินทางมาถึงห้องประชุม
เวลา 09.05 – 09.10 น.   —   กล่าวต้อนรับประธานพิธีเปิดในฐานะจังหวัดเจ้าภาพ
        โดย  นายอมรพันธุ์ นิมานันท์     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 09.10 – 09.15 น.   —   กล่าวต้อนรับประธานพิธีเปิดในฐานะหอการค้าจังหวัดเจ้าภาพ
        โดย  นายณรงค์  คองประเสริฐ   ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่                                             
เวลา 09.15 – 09.20 น.   —   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนา
        โดย  นายไพรัช บูรพชัยศรี          กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย
เวลา 09.20 – 09.40 น.   —   กล่าวเปิดการสัมมนา
        โดย นายดุสิต นนทะนาคร        ประธานกรรมการหอการค้าไทย
เวลา 09.40 – 10.00 น.   —   พักรับประทานน้ำชา/กาแฟ
เวลา 10.00 – 10.30 น.   —   ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางในการทำงาน กรอ. ยุคใหม่”
        โดย  นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา 10.30 -11.00 น.   —   พิธีมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม
        ของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ”
        โดย นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา 11.00 -12.00 น.   —   ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ AEC  : โอกาสทองทางเศรษฐกิจของไทย”
        โดย   ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ      เลขาธิการอาเซียน
เวลา 12.00 -13.00 น.   —   พักรับประทานอาหารกลางวัน
        ณ (1) ห้อง Meeting room ชั้น 3
            (2) ห้อง Ballroom ชั้น 2
            (3) ห้อง Favola ชั้น 2
            (4) ห้อง Latest Recipe ชั้น 1

 

                 

                 
 
 
 
ภาคบ่าย           
เวลา 13.00 – 16.30 น.   —   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เติมเต็มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย”
        กลุ่ม 1     เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย”
            ประธานกลุ่ม       นายฉัตรชัย  บุญรัตน์
                                      รองประธานกรรมการ  หอการค้าไทย
            เลขานุการกลุ่ม    ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
                                      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            สัมมนาฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ 1 ชั้น 4
        กลุ่ม 2   เรื่อง  “บทบาทใหม่ กรอ. : กลไกเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
            ประธานกลุ่ม      นายสมเกียรติ อนุราษฎร์
                                     รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
            เลขานุการกลุ่ม   ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
                                     คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์
                                     พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            สัมมนาฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ 2 ชั้น 4
        กลุ่ม 3   เรื่อง “ อีก 5 ปี ไทยชนะหรือแพ้ ภายใต้ AEC ”
            ประธานกลุ่ม     นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
                                    กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
            เลขานุการ        ผศ.ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช
                                   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
                                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            สัมมนาฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ 3 ชั้น 4
เวลา 17.00 – 17.45 น.   แถลงข่าวผลการสัมมนากลุ่มฯ ห้อง Voyage 1 ชั้น 3
ภาคค่ำ   การแต่งกาย  :  “ตามอัธยาศัย”
เวลา 18.00 น.   —   ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 4
เวลา 18.30 – 19.00 น.   —   ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ บทบาทกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
        เศรษฐกิจไทย”
        โดย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิวา นาคาศัย)
เวลา 19.00 – 19.30 น.            —   ชมการแสดงของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับประทานอาหาร
เวลา 19.30 – 20.00 น.   —   มอบรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2551 - 2552
        โดย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิวา นาคาศัย)
เวลา 20.00 – 20.15 น.   —   ชมการแสดงของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

 
 
 
 
เวลา 20.15 – 20.30 น.   —   การรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28
        ประจำปี 2553 ณ จังหวัดขอนแก่น
        โดย       ประธานกรรมการหอการค้าไทย
                     ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
                     ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
เวลา 20.30 – 20.40 น.   —   การคัดเลือกเจ้าภาพจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 29
        ปี 2554 (ภาคตะวันออก)
เวลา 20.40 – 20.50 น.   —   มอบของที่ระลึกการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
        ครั้งที่ 27
        โดย       ประธานกรรมการหอการค้าไทย
                     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
                     ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 20.50 – 21.30 น.   —   สังสรรค์และปิดงานเลี้ยงภาคค่ำ

พบกันได้ที่ KBank สาขาท่าแพทุกวัน 08.00-10.00 และ 13.00-19.00 นะครับ Manager@PickMontfort.com, Araya.L@Gmail.com, Tel.08-1818-6161