Montfort27

มุมพักผ่อนหย่อนใจ ไปไหนไปกัน

[1] ไปแอ่วกั๋นดีกว่า

[2] โรงอาหาร

[3] ห้องสันทนาการ

Montfort 27 ของเรา

[4] ห้องกิจกรรม MC27

[5] ห้องนั่งเล่น ไว้อู้ม่วน จวนหัว ประสาหมู่เฮา

[6] ห้องเก่าเล่าความหลัง

[7] ห้องเศรษฐกิจและสถานะการณ์ปัจจุบัน

บอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ

[8] บันทึกความทรงจำ

[9] ภาพเก่าเล่าเรื่องราว

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version